Chvála Lokte

Motto:

Loket leží nad všechen popis krásně a lze jej jako krajinné umělecké dílo obdivovat ze všech stran. (Johann Wolfgang Goethe 1807)

      Město Loket patří k nejstarším sídelním lokalitám na území západočeského lázeňského trojúhelníku a je jednou z nejpamátnějších městských rezervací v České republice. Někdejší Goethův obdiv nad krásou Lokte i dnes plně sdílí každý, kdo se s romantickým hradním městečkem seznámí. Jedinečná poloha Lokte v malebném lesnatém údolí řeky Ohře okouzlí každého vnímavého návštěvníka. Typická silueta loketského hradu působí nezapomenutelným dojmem. Loket je krajinným zázrakem, který vznikl harmonickou součinností přírody a člověka. Lokti můžeme dát mnoho lichotivých přídomků. Každý bude zachycovat jen dílčí část nepopsatelného fluida, jež obestírá starobylé město mezi Chebem a Karlovými Vary. Humanista Gaspar Bruschius je v 16. století označil za klíč k české zemi.
      Loket nelze dost dobře popsat, je třeba jej navštívit, poznat a pozorně vnímat. Najdete zde mnoho očividných i zašifrovaných svědectví o dávno minulých dějích a jejich aktérech. Loket je živou učebnicí historie a stavebních slohů. Snad právě proto městečko vždy bývalo oblíbeným výletním místem.
      Za svých lázeňských pobytů v Karlových Varech sem rády zajížděly osobnosti tak zvučných jmen jako Goethe, Herder, Ebert, Kőrner a Freud.
      Nejzajímavějšími památkami Lokte jsou gotický hrad, náměstí s barokní radnicí (1685), trojičným sloupem (1719), goethovským hotelem Bílý kůň a desítkami historických domů, dále pak Robičská věž, hlavní městská brána a hradby s bastiony.
      V loketském hotelu Ferdinand je od roku 2011 otevřena atraktivní výstava karlovarských lázeňských koflíků, největší svého druhu na světě. Expozice ozřejmuje odvěkou úzkou vazbu mezi Loktem a Karlovými Vary. Jedním ze symbolů této spjatosti je historická osobnost loketského lékaře Václava Payera (1488-1537), který roku 1522 vydal první spis o karlovarské léčbě a stal se průkopníkem pitné kúry v Karlových Varech.
      V minulosti Loket proslul také výrobou porcelánu a perníku. Zdejší porcelánka byla založena v roce 1815 bratry Haidingerovými. V souvislosti s porcelánkou se v Lokti v 19. století rozvinula umělecky významná tvorba malířů porcelánu, tzv. emailérů. Nejlepším se stal Josef Kühnhackel, malíř květin.
Jedinečnou technickou památkou Lokte byl řetězový most přes Ohři z roku 1836. Po stoleté existenci byl nahrazen stávajícím mostem betonovým.
      O krásách a bohaté historii Lokte lze psát ještě dlouho. Slova však mohou skutečnost jen naznačit. Osobní návštěva Lokte Vám poví víc, nežli jeho sebepoetičtější chvála.